onsdag, september 21, 2011

Landet mitt

Tema for første termin i 2.klasse er "All about me", og elevene må bl.a. skrive litt om landet de kommer fra.

Her er Jennys sin presentasjon av Norge:
In Norway it is really cold. There is hardly no burglars. It is never dark. There's a bomb in Norway.

I Norge er det veldig kaldt. Det er nesten ingen innbruddstyver. Det er aldri mørkt. Det er/var en bombe i Norge.