onsdag, oktober 29, 2008

Når ein må ha mamma med på jobb...

Gabriel og mamma`n er saman om det meste. Det gjeld òg på lange reiser, små møter eller store samlingar, du finn oss gjerne på bakerste benk - klare til innsats!

Sist helg var me på plass i aulaen på Misjonshøgskulen i Stavanger. Det var leiarsamling i NMS. Landstyret, regionsleiarar, repr frå regionsstyrene, representantar frå misjonsfeltene og diverse leiarar frå hovudadm var samla heile helga.

Me to helt bakerst i salen var passe døgnville, og som ei naturleg følge av det ganske trøtte og sure/grinete store deler av helga. Vår oppsummering av samlinga er difor på ingen måte representativ for det som var programmet...

2 høgdepunkt for oss må nemnast:
1) Me traff ei svært hyggjeleg dame som var med i foreininga Unges Misjon på Birkeland. Dei har oss på bønelista, og dei er på vår info-brev liste. Utruleg kjekt å få eit "ansikt" på våre forbedarar på Sørlandet, men samstundes kjende eg på det ekle, gnagande samvitet; Har me sendt noko infobrev i det heile dette året??? Så, til alle de der heime som venter på brev frå oss (inkl diverse kyrkjelydsblad): Me lovar no bot og betring og eit laaaangt førjulsbrev fra Bangkok til Noreg om ikkje lenge!

2) Gudsteneste på Bogafjell. Ei ganske stor gruppe NMSàrar reiste til Bogafjell søndag føremiddag. Ingen tvil om at prest Rune og hans medarbeidarar gjer ein kjempejobb der. Det krydde av born, mødre, fedre, ungdomar og dei meir vaksne. Faktisk vart det så fullt i gymsalen at det til slutt ikkje var sitjeplass for alle! Gabriel storkoste seg bakerst (!) i kroken saman med andre småtroll. Har Gabriel det bra, har òg mamma det bra. Fekk til og med høyre det meste av preika!

Veka etter var det samling på Strandleiren og møter på HA. Gode dagar. Mange fang å sitje på for ein som gjerne ville delta i diskusjonen...
Særleg på HA hadde mini-representanten frå Thailand det bra. Han sender nok ei ekstra helsing og kos til damene på info-senteret. Ein av dagane der var det Gabriel fekk ein ein klapp på skuldra og spørsmålet: "Må du ha med mamma på jobb i dag òg, du?".

tirsdag, oktober 21, 2008

Lovsangshjemmet på tur

Det er skolefri på thaiskolen, noe som betyr at det er tid for den årlige utflukten for oss på Lovsangshjemmet. Trofaste blogglesere husker kanskje at vi i fjor dro til Dreamworld? I år reiste vi litt lengre, nærmere bestemt til Phetchaburi (nesten til Hua Hin) der vi koste oss på stranden en hel dag.

Også i år, som i fjor, fikk vi hjelp fra Hald-teamet som tok fri fra språkskolen og ble med som voksenledere,

Det var en forventningsfull og spent gjeng som reiste fra Bangkok. Noen hadde vært på stranden tidligere, mens for andre var dette første møte med stranden og havet.
Mange satt hele turen i setene sine og bare så på alt de kjørte forbi: Rismarker, saltmarker, skog, åser og til slutt - havet. Mye nytt å se på for barna som er vokst opp under en motorvei i Bangkok.
De mer reisevante av barna hadde underholdning for resten av oss voksne... Det ble mye tøys og tull.

Vel fremme gikk det ikke lenge før de første var i vannet, sikret med både en og to baderinger! Dette var en opplevelse for mange, og det var noen triste fjes da de måtte gi seg og starte på hjemreisen. Men, gjett om de koste seg så lenge det varte!

Vi fikk også tid til å besøke et apefjell med halvtamme apekatter før vi retunerte til Bangkok.

Dette var en dag med liv og latter, og jeg tror det er mange som allerede har begynt å glede seg til neste års utflukt.

fredag, oktober 10, 2008

"Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår Gud"

Det var salmer og lovsong i den Evangelisk Lutherske Kyrkja i Thailand i går kveld. 14 år etter at kyrkja vart grunnlagt kunne medlemmene feira at dei hadde fått si eiga salmebok. Ei salmebok med bidrag frå eigne musikarar og med nylaga salmer til dåp, bryllup, gravferd etc.

På nokre av salmene kunne me sjå thaidans i stolrekkene og det var smil og glede over å få lovsynge Gud på "sin eigen" melodi.

Vår gode kollega Solveig har vore medlem av salmebok-komiteen og har gjort ein kjempeinnsats, i går var absolutt ein kveld å feire!

Under leiing av biskopen bad me om at salmeboka må verte til velsigning og vekst for kyrkja og at Gud må velsigne kva og ein som framover skal bruke boka. Amen til det!

lørdag, oktober 04, 2008

Pensum: Thailand

Det er haust heime i Noreg og oppstart på nye skular og studie er i gong. Det har me her i Bangkok òg fått merka: Ikkje mindre enn to studentgrupper frå Misjonshøgskulen er på studietur til Thailand i desse dagar.

8 teologistudentar på praktikum har vore eit særs hyggjeleg og interessant bekjentskap! God-orda har hagla frå alle som har møtt dei i kyrkja, og familiens jenter her vart sjarmert ganske i senk av nydeleg sang og barnetekke... Studentane har dessverre måtte tåle noko vaklande oversetjingshjelp frå ein stakkars samfunnsvitar som ikkje aner kva som ligg i "pastoral identitet" eller "kontekstuell gudsteneste" verken på norsk eller thai...

Onsdag var det usedvanleg fullt heime i Fantasia-huset vårt. I tillegg til misjonærar og eittåringar var det 12 jenter på interkulturell forståelse- studie (+ sjef Rune) samla. Dei deltek på gjesteforelesingar ved eit universitet her i byen, så me ser kanskje meir til dei framover. Dei fekk litt "sticky rice" og nudler av oss og me fekk sjokolade og kaviar i retur, ein perfekt byttehandel!

Så til sist; Årets Hald-team er på plass! Silje, Hanne, Cecilie og Else skal jobbe her i kyrkja fram til april, to stk i Mukdahan og to her på Lovsangshjemmet i Bangkok.

Trass i kraftig reduksjon av misjonærflokken i Bangkok er me langt frå aleine, altså!