tirsdag, mars 20, 2012

Team Thailand - klart vi kan!


Du skal få være med oss å bygge kirke i Thailand! Gled deg!

Litt om oss:
Byggeleder: Chalom Haug Chuwanon: 5 år og går i 2.klasse i barnehagen. Erfaring fra byggebransjen: Har nettopp flyttet inn i nytt rom i nytt hus som pappa har bygget. Jeg har selvfølgelig vært med i hele byggeprosessen.

Arkitekt: Thanan Haug Chuwanon: 4 år og går 1.klasse i barnehagen. Erfaring som arkitekt: har som byggleder Chalom flyttet in i egentegnet hus + 1 års studie ved en anerkjent kunstakademi i Bangkok (m.a.o. sterk fomell kompetanse innen arkitektur)

HMS-ansvarlig: Gabriel Hustrulid: 4 år og går i Kindergarten. Erfaring fra HMS-arbeid: Generelt opptatt av sikkerhet i arbeidshverdagen og sikrer innemiljø ved alltid å lukke myggnettingdør, + alt snopepapir går rett i søppelet. Passer på at pappa ikke kjører for fort i bilen og sitter selv fint i bilsetet.

Kan NMS bruke oss! Klart de kan!

Kan vi samle inn penger? Klart vi kan!

Vil du hjelpe oss? Klart du vil!

Trykk her - og se hva som skjer!

Ingen kommentarer: